Header

فروش محصولات مدیران خودرو

1396/07/15

 

با عنایت به قرارداد فی مابین اتما و شرکت مدیران خودرو فروش اقساطی محصولات مدیران خودرو در اقساط 12 الی 60 ماهه با سود بانکی 21 درصد آغاز گردید.

جهت استفاده از شرایط مذکور به نماینده گی های مدیران خودرو مراجعه نمایید.
1-پیش پرداخت شرایط فروش اقساطی فرهنگیان نسبت به مشتریان عادی 10 درصد کمتر می باشد.
2-علاوه بر همکاران فرهنگی ،بستگان درجه یک ایشان هم می توانند از این شرایط استفاده نمایند.
لینک دریافت جدول شرایط فروش
لینک دریافت معرفی نامه