Header
  • در راستای بهره مندی مشتریان اتما از سایر فروشگاه های طرف قرارداد، سامانه کارت اعتباری طراحی گردیده است . در این سامانه مشتری برای کارت اعتباری درخواستی ثبت نام و تکمیل پرونده می نماید و بعد از تائید ثبت نام مشتری به فروشگاه مراجعه و خرید خود را انجام می دهد .

  • نکات قابل توجه
  • 1- مدت استفاده از اعتبار محدود می باشد( در حال حاضر یک ماه )

  • 2- بعد از نهائی شدن خرید، اقساط از حساب مشتری کم می گردد .

  • 3- اعتبار دریافتی تا زمان انقضاء جزو سقف بدهی مشتری به سامانه محاسبه می گردد .

  • 4- اعتبار بحساب کیف پول الکترونیکی متقاضی ( بر اساس کد ملی و موبایل ) منظور گردیده و کارت فیزیکی صادر نمی گردد. و بعد از تائید ثبت نام اعتبار به فروشگاه مرتبط اعلام می گردد .

  • 5- از سامانه بانک مرکزی جهت خریدار و ضامن استعلام بدهی معوق و اعتباری انجام می گیرد و در صورتیکه اقساط خرید به موقع تسویه حساب نشود استعلام بانکی خریدار و ضامن منفی می گردد .

  • 6- هزینه اعتبارسنجی و تشکیل پرونده برای خرید های با ضامن 200/000 ریال و برای خرید های بدون ضامن 100/000 ریال می باشد .

  • 7- هزینه ثبت اطلاعات درگاه توسط کارشناسان پشتیبان 100/000 ریال می باشد .

  • 8- موبایل خریدار و ضامن بایستی با کد ملی آن مطابقت داشته باشد .

طرح های اعتباری مشتریان
عنواناعتبار ( ریال )اقساطکارمزددرصد پیش پرداختشرح
نتیجه ای پیدا نشد !
بررسی اعتبار مشتریان
تصویر امنیتی