Header
  • در راستای بهره مندی مشتریان اتما از سایر فروشگاه های طرف قرارداد، سامانه کارت اعتباری طراحی گردیده است . در این سامانه مشتری برای کارت اعتباری درخواستی ثبت نام و تکمیل پرونده می نماید و بعد از تائید ثبت نام مشتری به فروشگاه مراجعه و خرید خود را انجام می دهد .

  • نکات قابل توجه
  • 1- مدت استفاده از اعتبار محدود می باشد( در حال حاضر یک ماه )

  • 2- بعد از نهائی شدن خرید، اقساط از حساب مشتری کم می گردد .

  • 3- اعتبار دریافتی تا زمان انقضاء جزو سقف بدهی مشتری به سامانه محاسبه می گردد .

  • 4- اعتبار بحساب کیف پول الکترونیکی متقاضی ( بر اساس کد ملی و موبایل ) منظور گردیده و کارت فیزیکی صادر نمی گردد. و بعد از تائید ثبت نام اعتبار به فروشگاه مرتبط اعلام می گردد .

  • 5- از سامانه بانک مرکزی جهت خریدار و ضامن استعلام بدهی معوق و اعتباری انجام می گیرد و در صورتیکه اقساط خرید به موقع تسویه حساب نشود استعلام بانکی خریدار و ضامن منفی می گردد .

  • 6- هزینه اعتبارسنجی و تشکیل پرونده برای خرید های با ضامن 200/000 ریال و برای خرید های بدون ضامن 100/000 ریال می باشد .

  • 7- هزینه ثبت اطلاعات درگاه توسط کارشناسان پشتیبان 100/000 ریال می باشد .

  • 8- موبایل خریدار و ضامن بایستی با کد ملی آن مطابقت داشته باشد .

طرح های اعتباری مشتریان
عنواناعتبار ( ریال )اقساطکارمزددرصد پیش پرداختشرح
کیف پول اعتباری1401 اقساط36ماهه7000000003600از طریق این اعتبار می توانید از کلیه فروشگاه های طرف قرارداد این کیف پول بدون تشکیل پرونده حضوری با شرایط اقساطی فروشگاه خرید نمائید مانند جانبو ،سایت اتما و فروشگاههای زنجیره ای آقای فرش-کارمزد اقساط با توجه به فروشگاه مشخص می شود
بررسی اعتبار مشتریان
تصویر امنیتی