نشریه داخلی اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران

logotype1

 

Jeld 96_001Jeld okJeld 96_001                                                                              شماره ۹۴                شماره ۹۵               شماره ۹۶              شماره ۹۷             

 

شماره بین المللی (ISSN):۱۷۳۵-۴۲۱۸
صاحب امتیاز: اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان
مدیر مسئول: محمد جلیلیان
زیر نظر: شورای نویسندگان
طرح و گرافیست: فرشاد یگانه گوی مقدم
روابط عمومی و تبلیغات نشریه: ۶۶۹۷۰۹۳۷
پست الکترونیکی: info@etma.ir
نشانی: خیابان انقلاب ،خیابان فلسطین،کوی شهدای ژاندامری، پلاک ۳ – تلفن:۶۶۴۱۹۶۲۵ – فکس:۶۶۴۹۱۰۵۷