مقررات ثبت وکالتنامه برداشت اقساط


1- از طریق کارتی که به حساب بانکی دریافت حقوق شما متصل می باشد این وکالتنامه را تائید نمائید در غیر این صورت وکالتنامه فاقد ارزش می باشد.
2- برای ثبت این وکالتنامه بایستی از رمز دوم کارت بانکی خود استفاده نمائید(این رمز از طریق دستگاه خود پرداز بانک صادر کننده کارت قابل دریافت می باشد)
3- اطلاعات رمز دوم و cvv2 لزوماً توسط خود متقاضی وارد شود و از اعلام این اطلاعات به سایر افراد خودداری گردد در غیر این صورت اتما هیچگونه مسئولیتی در قبال سوئ استفاده های احتمالی ندارد.
4- در وارد کردن شماره سفارش،مبلغ،موبایل،تلفن ثابت و آدرس محل دریافت کالا(سکونت جهت ضامن) دقت کامل انجام پذیرد.