الف – اهداف:

۱-ساماندهي فروش اقساطي به فرهنگيان در قالب كارت بانكي با كارمزد منصفانه
۲-تنظيم گردش وجوه در تعاوني ها ، اتحاديه هاي استاني و اتحاديه مركزي
۳-افزايش قدرت خريد شبكه

ب – مزايا:
مزايا طرح جهت فرهنگيان: مزاياي طرح جهت تعاونيها و اتحاديه ها:
۱-امكان خريد از كليه تعاونيهاي مصرف عضو سامانه ۱-تسهيل در فروش اقساطي كالا
۲-خريد سريع با توجه به حذف بروكراسي اداري ۲-حذف چك در مبادلات تجاري با اتحاديه استاني(مركزي)
۳-كارمزد منصفانه جهت خريد اعتباري (۲ درصد ماهانه) ۳-خريد سريع كالا از محل اعتبار آتي
۴-استفاده از كارت اعتباري در ساير مراكز طرف قرارداد ۴- تنظيم جريان گردش وجوه نقد
سامانه نظير خانه هاي معلم (فاز دوم طرح) ۵-افزايش نقش شبكه توزيع در استان و كشور
مزاياي طرح جهت اتحاديه مركزي:
۱-تنظيم جريان گردش وجوه نقد ۲-افزايش قدرت خريد و خريد با قيمت مناسب ۳-شفاف سازي و افزايش كارايي شبكه توزيع

ج-نحوه اجراي طرح:
۱-متقاضيان دريافت كارت خريد اقساطي اتما پس از تكميل پرونده (تعهد كسر از حساب-صورتحساب ۶ ماهه اخير بانكي –آخرين فيش حقوقي- كپي كارت ملي – فيش واريزي بابت هزينه كارت و سامانه به مبلغ ۵۰.۰۰۰ ريال ) كارت خريد اقساطي را دريافت مي نمايند
۲-طرح بصورت استاني اجرا مي گردد شامل معرفي طرح به تعاونيها و فرهنگيان – نصب دستگاه پوز در فروشگاه ها – صدور كارت براي افرادي كه تكميل پرونده نموده اند – انتقال تدريجي از روش فروش اقساطي قبلي به سامانه فروش اقساطي
۳-در اين طرح كارمزد عوامل اجرايي (مديران عامل تعاونيها و اتحاديه ها ) جهت تشويق پيش بيني شده است.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :