آرشیو ماهیانه "مرداد, ۱۳۹۵"

حضور تیم کشتی اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران با نام اتما در مسابقات کشتی استان تهران

حضور تیم کشتی اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران با نام اتما در مسابقات کشتی استان تهران

تیم کشتی فرنگی اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران  (اتما) در مسابقات کشتی لیگ استان تهران شرکت خواهد...

حضور پررنگ اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران در نمایشگاه جهیزیه و خرید کالای ایرانی

حضور پررنگ اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران در نمایشگاه جهیزیه و خرید کالای ایرانی

تیر 95 اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران با همکاری شرکتهای طرف قرارداد خود در نمایشگاه جهیزیه و خرید کالای ایرانی که تیرماه 95 در سالن حجاب برگذار شد حضور فعال و موثر...